سوابق تحصیلی :

۱-کارشناسی از ترکیه – دانشگاه آنکارا – بیولوپی سلولی و مولکولی

۲- کارشناسی ارشد از ترکیه – دانشگاه آنکارا – میکروبیولوپی

۳-دکتری(phd)

عنوان پایان نامه تحصیلی (به زبان اصلی):
کارشناسی ارشد: بررسی تولید فاکتور اسلایم دار کوآگولاز منفی استافیلوگوها

سوابق اجرایی :
مدیر مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی دانشگاه

عضویت در مجامع علمی :
عضو انجمن زیست شناسی ایران
انجمن میکروبیولوپی ایران

فعالیتهای پژوهشی :
الف – کتب (ترجمه یا تالیف) :

انتخاب جنسیت فرزند با استفاده از روش های علمی و عملی (جمعیت و تنظیم خانواده) چاپ اول ۱۳۸۱، چا÷ دوم ۱۳۸۲ – انتشارات نیک آموز
ب – مقالات فارسی :

۱-بررسی تاثیر ضد میکروبی، زنجبیل، زیر، و … بر روی هلیکوباکترپیلوری (مجله عملی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل) سال اول شماره ۴، ۱۳۸۱٫
۲-بررسی فعالیت فاکتورهای ویرولانس در هلیکوباکترپیلوری (مجله اسرار) سال نهم شماره ۳، ۱۳۸۱٫
۳-بررسی اثرات ضد میکروبی آویشن، نعناع و … علیه هلیکوباکترپیلوری (مجله دانشور) سال ۱۱، شماره ۵۲، شهریور ۱۳۸۳٫
۴-بررسی اثرات ساپتوتوکسیک فعالترین فاکتور ویرولانس هلیکوباکترپیلوری، چهارمین کنگره میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شاهد، تهران ، ۱۳۸۰٫
۵-مقایسه تکنیک های تشخیص هلکوباکترپیلوری از نظر حساسیت و ویژگی و میزان هزینه، دومین کنگره ارتقا کیفیت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران،۱۳۸۲٫
۶-بررسی اثر سایترپاتیک آنزیم اوره آزهلیوکباکترپیلوری بر روی کشت سلول هلا، ششمین کنگره سراسری میکروبشناسی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ،۱۳۸۲٫
۷-ارزیابی و مقایسه تکنیک های تشخیص و تعیین هویت مایکرباکتری ها و معرفی متد مناسب، اولین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ۱۳۸۲٫
۸-موانع و استراتژی های توسعه بیوتکنولوژی در ایران، کنفرانس توسعه فن آوری در ایران، دانشگاه صنعتی شریف تهران ، ۱۳۸۳٫
۹-موانع و استراتژی های توسعه پیوند اعضا در ایران، اولین کنگره بین المللی اخلاق زیستی ایران ، فروردین ماه ۱۳۸۴، ایران.
ج – مقالات لاتین :

۱)Methods of Fertilization and Rules Effect of Embryo Donation in IRaN International Congress of Bioethics 2005, 26-28march,Tehran,Iran.

طرحهای پژوهشی :
الف – خاتمه یافته :

۱-بررسی تخریب بیولوژیکی پلی یورتان ، ۱۳۸۱٫
۲-بررسی اثرات ضد باکتریایی، زردچوبه، فلفل سیاه و … بر هلیکوباکترپیلوری در شرایط اینویترو
ب – دردست اجرا :

۱-بررسی روش های تشخیص و تعیین هویت هلیکوباکترپیلوری و معرفی متد مناسب آقای درافشان)
۲-بررسی و شناسایی اثرات ضد باکتریایی گیاهان دارویی علیه هلیکوباکترپیلوری (آقای ارفع)