استاد کیان پیشکار

استاد کیان پیشکار

نام: کیان

نام خانوادگی :پیشکار

متولد:اردبیل –۱۳۴۸

فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت

تالیفات وآثارپژوهشی:

۱- کتاب شیرشاه – انتشارات سیب سرخ،تهران (به زبان انگلیسی)

۲-  کتاب ترجمه شفاهی ودرک فیلم های زبان اصلی – انتشارات رهنما،تهران(به زبان انگلیسی)

۳- کتاب آمادگی کارشناسی ارشدادبیات انگلیسی – انتشارات  رهنما،تهران (به زبان انگلیسی)

۴- کتاب راهنمای ادبیات انگلیسی – انتشارات سیب سرخ،تهر ان (به زبان انگلیسی)

۵- کتاب نقد وتفسیر عملی ادبیات  انگلیسی(چاپ دوم)- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت .

۶- کتاب ترجمه فنون وصناعات ادبی- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت.

۷- کتاب عشق ومرگ درآثارشکسپیر- انتشارت دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت.

۸- کتاب نقدوتجزیه وتحلیل ادبیات انگلیسی-انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

۹- مجموعه سوالات کارشناسی ارشدادبیات انگلیسی  – انتشارات پردازش(۲جلد)

۱۰- خلاصه مباحث کارشناسی ارشدادبیات انگلیسی – انتشارات پردازش.

۱۱- کتاب A Touch With English چاپ اول ودوم وسوم- انتشارات راهنما.نام: کیان

نام خانوادگی :پیشکار

متولد:اردبیل –۱۳۴۸

فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت

تالیفات وآثارپژوهشی:

۱-    کتاب شیرشاه – انتشارات سیب سرخ،تهران (به زبان انگلیسی)

۲-    کتاب ترجمه شفاهی ودرک فیلم های زبان اصلی – انتشارات رهنما،تهران(به زبان انگلیسی)

۳-    کتاب آمادگی کارشناسی ارشدادبیات انگلیسی – انتشارات  رهنما،تهران (به زبان انگلیسی)

۴-   کتاب راهنمای ادبیات انگلیسی – انتشارات سیب سرخ،تهر ان (به زبان انگلیسی)

۵-   کتاب نقد وتفسیر عملی ادبیات  انگلیسی(چاپ دوم)- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت (به زبان انگلیسی)

۶-   کتاب ترجمه فنون وصناعات ادبی- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت.

۷-   کتاب عشق ومرگ درآثارشکسپیر- انتشارت دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت.

۸-    کتاب نقدوتجزیه وتحلیل ادبیات انگلیسی-انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

۹-.مجموعه سوالات کارشناسی ارشدادبیات انگلیسی  – انتشارات پردازش(۲جلد)

۱۰-خلاصه مباحث کارشناسی ارشدادبیات انگلیسی – انتشارات پردازش.

۱۱-کتاب A Touch With English چاپ اول ودوم وسوم- انتشارات راهنما.

مقاله ها

۱۲-چاپ مقاله برای نقدوبررسی وتحلیل ادبی داستان کوتاه ارنست همنیکویتحت عنوان”گربه درباران” درمجله بیان ۱۳۷۳(به زبان انگلیسی)

۱۳٫چاپ مقاله تحت عنوان “عنصر زمان  در ادبیات غرب” –مجله ادبیات داستانی شماره۹۴و۹۵- سال دوازدهم – مهرو آبان سال  ۱۳۸۵

سخنرانی و همایش ها

۱۴-سخنرانی دردانشگاه آزاداسلامی جیرفت تحت عنوان «اصول نقدادبی مدرنیسم وپست مدرنیسم»سال ۱۳۷۹٫

۱۵-سخنرانی دردانشگاه تربیت مدرس تهران درنخستین گردهمایی پژوهشهای زبان وادبیات فارسی تحت عنوان “رئالیسم ورد رئالیسم درادبیات”بهمن ۱۳۸۰٫

۱۶- سخنرانی دردانشگاه آزاد اسلامی واحداسلامشهرتحت عنوان “پست مدرنیسم وفرآیند جهانی شدن ادبیات ایران”  ۱۱/۸/۸۵٫

۱۷٫سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورسگان تحت عنوان “دیدگاههای فرازمانی حضرت امام خمینی(ر ه) “_ رتبه دوم همایش_ ۸۵٫۱۲٫۱

طرحهای پژوهشی

۱۸-طرح پژوهشی «بررسی علل افت زبان انگلیسی درشهرستان جیرفت »دانشگاه آزاداسلامی واحدجیرفت سال ۱۳۸۴-۸۵

۱۹٫طرح  پژوهشی ” پست مدرنیسم و فرایند جهانی شدن  ادبیات ایران” دانشگاه آزاد اسلامی  جیرفت سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵

۲۰٫همکار طرح پژوهشی “بررسی چگونگی غارت و چپاول آثار باستانی ایران”

۲۱٫همکار طرح پژوهشی”بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت در اعتلای نقش مدیریتی ، فرهنگی و مذهبی جوانان در شهرستان جیرفت”

۲۲٫همکار طرح پژوهشی “تشیع و دیدگاههای فرازمانی امام خمینی(ره)”

۲۳٫همکار طرح پژوهشی “درون مایه تنهایی  در شعر  زنان شاعر معاصر ”

۲۴٫ مجری طرح پژوهشی  ” ترجمه و تحقیق  درباره ظهور استبداد سیاه(ظهور رضا خان)

۲۵٫ همکار طرح  پژوهشی “بررسیتطبیقی  ساختار شکنی در شعر احمد شاملو  و ایی ایی کمینگز”

۲۶٫مجری  طرح پژوهشی ” ترجمه و تحقیقی درباره سایه های استبداد-ظهور رضاخان” دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

برگزاری دوره های ضمن خدمت

۲۶٫کلاس ضمن خدمت کارمندان فرمانداری شهرستان عنبرآباد –زیرنظر سازمان مدیریت دولتی- ۸۰ ساعت

۲۷٫کلاس ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی شهرستان جیرفت ۴۰ ساعت

۲۸٫کلاس ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی شهرستان کهنوج  ۴۰ ساعت

۲۹٫کلاس ضمن خدمت کارکنان وپرستاران بیمارستان های شهرستان جیرفت ۴۰ ساعت

۳۰٫کلاس ضمن خدمت کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جیرفت ۴۰ ساعت

برگزاری کارگاههای آموزشی  اعضا هیات  علمی

۱٫کارگاه آموزشی  CVنویسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت  ۱۲/ ۸۶٫۲٫۱۱

۲٫ مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی دانشگاه آزاد  اسلامی جیرفت۲۲ /۸۶٫۲٫۱۸

۳٫کارگاه آموزشی  اصول ترجمه   دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

۴٫کارگاه آموزشی اصول ترجمه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

۵٫کارگاه آموزشی CV نویسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

سوابق تدریس

۱٫دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۷۲-۱۳۷۸

۲٫دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۳۷۴-۱۳۷۷

۳٫دانشکده مدیریت دولتی اردبیل  ۱۳۷۴-۱۳۷۷

۴٫دانشگاه پیام نور تهران ۱۳۷۷-۱۳۷۸

۵٫دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۷۵-۱۳۷۸

۶٫دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ۱۳۷۶-۱۳۷۹

۷٫دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن۱۳۷۵-۱۳۷۹

۸٫دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان۱۳۷۹-۱۳۸۱و۱۳۸۵

۹٫دانشکده پرستاری جیرفت ۱۳۸۰-۱۳۸۵

۱۰دانشگاه پیام نور جیرفت ۱۳۸۴-۱۳۸۵

۱۱٫دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج۱۳۸۳-۱۳۸۵

۱۲٫دانشگاه جامع علمی کاربردی –مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان  جیرفت-علی آباد سازمان

۱۳٫دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت(عضو هیات علمی تمام وقت)