اگر اینسان حکیم اولسا ، اسیر روزگار اولماز

انسان اگر عاقل و دانا باشد گرفتار روزگار نمی شود

بو بئش گون عمره خاطیر ، نفس شومه دستیار اولماز

به خاطر این پنج روز زندگی همکار نفس شوم خود نمی شود

سلیمانلار گئدیبلر دست خالی قبره دونیادان

سلیمان ها از این دنیا با دست خالی رفتن به قبر
نقدیر اولسا اینسانین جلالی ، پایدار اولماز

انسان هر چه قدر جاه و جلال داشته باشد ماندگار نیست
شکوه و فر جاویدان ، فقط مخصوص سبحان دیر

جاه و جلال فقط مخصوص خداوند سبحان است
اجل حکمی گلنده ، هئچ کسه راه فرار اولماز

وقتی عمر تمام شد راه فرای برای هیچ کس نیست

بو سؤزلر منتسب دیر مکتب شاه ولایتدن

این سخن منتسب به پیامبر(ص) هست
بویوردو ثروت و مکنت دلیل افتخار اولماز
فرمودنند که ثروت و دارای دلیل افتخار نیست
بشرده اولسا حریت ، اؤزون دونیایه سیندیرماز
اگر در وجود انسان آزادخواهی وجود داشته باشید خودش را به مادیات نمی فروشد
شرافتمند اولان اینسان ، قالار آج روشوه خوار اولماز
انسان با شرف گرسنگی را قبول می کند ولی رشوه نمی گیرد
اگر اینسان بیر آز فیکر ائیله سئیدی متن قرآنه
اگر انسان کمی در متن قران تفکر کنه
بیلردی هئچ حقیقت پیشه اینسان ظلم کار اولماز
متوجه می شود که حقیقت هیچ موقع با ظلم نیست
بلای فقر و نکبت دن قاچیرلار قیزلار ائولردن
به خاطر فقر و بدبختی دختران از خانه فراری می شوند
مساوات اولسا، عدل اولسا ، بو قدری انتحار اولماز
اگر برابری و عدل وجود داشته باشد اینقدر مشکلات پیش نمی آید
بو بیر امر مسلم دیر ، درآمدلر حلال اولسا
این یک امر مسلم هست اگر درآمدها حلال باشد
بو قدری کوچه و بازارده بی بند و بار اولماز
اینقدر در کوچه و بازار بی بند و باری وجود نخواهد داشت.
گلین آی باشرافتلر ، چکیب تخت دن سالاخ فقری
بیاید ای شرافتمند ها فقر را از تخت پایین بیاوریم
برابر اولسا اینسانلار ، شرافت داغدار اولماز
اگر انسانها برابر باشند شرافت داغدار نمی شود
گئدیرسن مکه یه هر ایل ، دئییرسن عاشقم حجه ؟
هر سال سفر مکه می روی و می گویید عاشق حج هستم
ولی مین حجه گئتسن ، هئچ بیرینده اعتبار اولماز
ولی هزار بار حج بروید هیچ کدامشان ارزش و اعتبار ندارد
تبرا ائیله شیطاندان ، سورا گئت حجه ای حاجی
از شیطان دوری کن بعد برو مکه ای حاجی
وگرنه مکه ده شیطانه ، شیطان سنگسار اولماز
و اگر تبرا نباشد شیطان که به شیطان سنگ نمی زند
اگر مین ایل اوروج توتسان ، همان قرآنه آند اولسون
اگر هزار سال روزه بگیری به همان قران قسم
اگر آج یاتسا بیر اینسان ، رضا پروردگار اولماز
اگر یک نفر گرسنه بخواد رضای خداوند نیست
غفاری اردبیلی