ضرب المثل های ترکی آذربایجانی

▪ اسنه ماغ اسنه ماغی گتیرر وای سامانلیق داشینا
▪ کؤرتوددوغون بوراخماز
▪ قوچ ایت دایی سیناچکر،خاتون قیزخالاسینا
▪ دین سیزین کی ایمانسیزدی
▪ اولمه اششکیم یونجابیتینجه
▪ بوشلی بوشلونون ساغلیغین ایستر
▪ مالین بک ساخلاقونشون اوری توتما
▪ چولمک دیغیرلاناردوواغین تاپار
▪ اصیل ایتمزیاغ ایئیمز
▪ مال گئدربیریاناایمان گئدرمین یانا
▪ دالدان آتان داش تؤپوغادئیر
▪ سؤزسؤزی گتیررآرشین بئزی
▪ چک زحمت گؤرلذت
▪ (چؤخ دولانان چؤخ بولر (چؤخ دولانان تؤپوغاداش دئیر

▪ دوه اوینویانداقاریاغار
▪ نانجیبه چالاسی یا گئتمه
▪ اششک ساتان کؤششک آلانماز
▪ قونشی پایی یاخچی دی بیرگون سنده بیرگون منده
▪ قونشی قونشویاباخارجانینی اودایاخار
▪ خؤروزیؤخویدی سحرآچیلمیردی؟
▪ جوجه نی پائیزداساناللار
▪ یاغ یؤغوتداندی،یؤغوت یاغدان
▪ گلین اؤینویانماز دیئراوتاق ایری دی
▪ موساهیبین باب ائیله،گؤرن دئسین هابئیله
▪ قارا قارقانین بالاسی اؤزونه شیرین دی
▪ ایگنه هامی نی بئزر اؤزی لوت گئزر
▪ کردالی کردارین ئیئر،کردارسیزلار کؤینک گیرر