حسنقلی محمدی

حسنقلی محمدی

حسنقلی محمدی
(استاد)
حسنقلی محمدی در سال ۱۳۳۴ در اردبیل متولد شد و تحصیلات متوسطه را در شهرستان اردبیل به پایان رساند و مدرک لیسانس و فوق لیسانس را از دانشگاه ارومیه اخذ نموده وعضو هییت علمی گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه ارومیه می باشند . وهم اکنون دانشجوی دوره دکتری فیزیک هسته ای هستند .مدارک علمی دانشگاهی

·  دیپلم ریاضی از دبیرستان جهان علوم (سابق) اردبیل (۱۳۵۶)

·  لیسانس  فیزیک از دانشگاه ارومیه  (۱۳۵۶_۱۳۶۴)   علت تاخیر مصادف با انقلاب فر هنگی وتعطیلی دانشگا هها.

·  کارشناسی ارشد  فیزیک از دانشگاه ارومیه   (۱۳۷۱_۱۳۷۳)

.  دکتری  تخصصی(Ph.D )  فیزیک هسته ای از  دانشگاه ارومیه   (۱۳۸۴  -۱۳۸۹)

وضعیت شغلی

·  کارشناس آزمایشگاه   فیزیک  (۱۳۶۴-۱۳۶۶)

·   عضو هیات علمی گروه فیزیک   (۱۳۶۸-ادامه دارد )

مسئولیت اجرایی

·    همکاری با جها د سازندگی استان درزمان تعطیلی دانشگاهها (۱۳۵۹)

·    مسئولیت دفتر ریاست دانشگاه  ارومیه   (۱۳۶۰  -۱۳۶۳)

·   عضو کمیته امداد ودرمان استان  (نماینده دانشگاه) درزمان دفاع مقدس

·  عضویت در شورای مدیریت  دانشگاه وجهاد دانشگاهی   (۱۳۶۱-۱۳۶۳)

·  مسئولیت اداره روابط عمومی ودفتر ریاست دانشگاه   ( ۱۳۶۵-۱۳۷۴) با حفظ سمت هیات علمی.

·         عضو کمیته تخصصی وتحقیقی ارزشیا بی کارکنان    (۱۳۶۵-۱۳۷۶)

·         دبیر شورای دانشگاه  ارومیه   (۱۳۷۵-۱۳۶۵)

·         عضو  شورای فرهنگی دانشگاه  (۱۳۷۶-۱۳۷۰)

·         عضو کمیته  اجرایی کنفرانس فیزیک در دانشگاه ارومیه

·         معاون اداری و مالی دانشکده  علوم     (۱۳۸۰-۱۳۷۹)

·         مسئول دفتر تحقیق و بررسی استان(۱۳۶۲-ادامه دارد)

·         تالیف کتاب <<فعالیت های ده ساله دانشگاه ارومیه>>

·         تالیف بروشور<<با دانشگاه ارومیه آشنا شویم>>

·         نماینده اعضای هیئت علمی در کمیته تحول اداری دانشگاه(منتخب اعضا هیئت علمی) (۱۳۸۱-۱۳۸۲)

عضویت در انجمن های علمی

انجمن فیزیک ایران

تدریس در دانشگاهها

دانشگاه ارومیه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

فعالیت های پژوهشی و آموزشی:

·    مشارکت در تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای فیزیک در دبیرستان های ارومیه با هماهنگی گروه فیزیک در دوران دانشجویی

·    مشارکت در تجهیز، تهیه و تنظیم دستور کار آزمایشگاه های فیزیک پایه ۱ و پایه ۲

·   تالیف جزوه درسی تحت عنوان :<<تابشهای هسته ای و آشکارسازی تابش های هسته ای>>

·         نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:

 <<مطالعه ی منحنی های پاشندگی در کریستال ها>>

نگارش پایان نامه دکتری تخصصی(Ph.D) تحت عنوان :  تاثیر تابش های هسته ای (اشعه نوترون و گاما) در تغییر خواص ساختاری و اسپکتروسکپی مواد آلی

۲,۶-Diaminopyridine و ۲-((۴-(۲-hydroxybenzylideneamino)phenylimino)methyl)phenol (PAM)
·   استاد راهنمای حدود   ۳۶ فقره  پروژه   کارشناسی

·   تدریس رادیوایزوتوپ

·  تدریس فیزیک پایه ۱،۲ و عمومی

· تدریس فیزیک الکتریسیته

· تدریس آزمایشگاه فیزیک هسته ای

·  ارائه و چاپ مقاله تحت عناوین زیر:

۱٫The effect of fast neutron and gamma irradiation on thermal structural and colorant properties  of  ۲٫۶-Diaminopyridine. Journal of Applied Radiation Isotope.    ۶۸(۲۰۱۰) ۱۸۸۴-۱۸۹۱

۲٫ Nuclear radiation in thermal an structural properties (PAM) Schiff Base. Technology . 52(2010)

۳٫ اثر تابش بتا بر خواص ساختاری و حرارتی مولکول ۲و۶- دی آمینو پریدین.کنفرانس فیزیک ایران-همدان-دانشگاه بوعلی سینا شهریور