خانه رضا زاده

خانه رضا زاده

• نام بنا: خانه رضا زاده
• نام شهرستان: اردبیل
• آدرس: محله اوچدکان
• قدمت: قاجاریه
• شماره ثبت: ۲۵۷۹
• شرح مختصری در مورد تاریخچه بنا:
خانه مرحوم رضازاده در محله اوچدکان (یکی از محلات ششگانه) در اردبیل واقع شده که قدمت آن مربوط به اواخر دوره قاجاریه می باشد. سردرب ورودی خانه در منتهی الیه جنوب شرقی بنا در مقابل میدانچه ای قرار گرفته که توسط هشتی به محوطه حیاط وارد می شود. بخش اعیانی ساختمان در دو طبقه به مساحت ۶۴۰ متر مربع و پلان نعلی شکل ساخته شده که طبقه اول دارای دو اتاق گوشواره با یک راهروی میانی و نیز راهروی دیگر عمود بر آن است که توسط دو دسته پله موجود در آن دو طبقه فوقانی به هم مرتبط می شود و طبقه دوم نیز دارای دو اتاق گوشواره با یک تالار یا شاه نشین در وسط میباشد.