دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل در نزدیکی دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیام نور اردبیل قرار دارد. دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۵۷ با نام آموزشکده کشاورزی ( وابسته به دانشگاه تبریز ) و با پذیرش ۳۰ نفر دانشجو در رشته کشاورزی عمومی فعالیتهای آموزشی خود را آغاز نمود. این مرکز آموزش عالی در سال ۱۳۷۱ از دانشگاه تبریز جدا و مدتی به صورت مجتمع آموزش عالی به فعالیت خود ادامه داده و در سال ۱۳۷۵ با تبدیل آن به دانشگاه تحت عنوان دانشگاه محقق اردبیلی موافقت بعمل آمد .

با این حال، تا سال ۱۳۷۸ در ساختار تشکیلاتی این دانشگاه فقط شش گروه آموزشی مصوب تحت عناوین زراعت و اصلاح نباتات، ماشین آلات کشاورزی، امور دامی، عمران، معماری و معارف اسلامی وجود داشت و هیج دانشکده‌ای در ساختار سازمانی دانشگاه پیش بینی نشده بود.

پس از اخذ مجوز قطعی از شورای گسترش آموزش عالی برای تاسیس دانشکده علوم ( در سال ۱۳۷۶ )، دانشکده کشاورزی ( در سال ۱۳۷۷ )، دانشکده فنی ( در سال ۱۳۷۸ ) آموزشکده کشاورزی مغان ( در سال ۱۳۷۸ ) و موافقت اصولی برای تاسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( در سال ۱۳۷۸ )، با پی گیری مسئولین دانشگاه ساختار دانشگاه محقق اردبیلی توسعه پیدا نمود.

در حال حاضر دانشگاه محقق اردبیلی با تعداد چهار دانشکده، یک آموزشکده، بیست و سه رشته آموزشی، ۹۸ نفر هیات علمی و حدود ۲۸۷۵ نفر دانشجو بیش از پیش در جهت گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گام بر می‌دارد.

همزمان با سی و هشتمین گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در دانشگاه محقق اردبیلی، سردر جدید این دانشگاه توسط معاون پژوهشی وزارت علوم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افتتاح شد. این طرح درسال ۱۳۸۴ بابرگزاری مسابقه سراسری با الهام از خوشه گندم خم شده در برابر باد طراحی گردید.شکل کلی آن منظری از قوس‌های اسلامی و سازه وسط آن به شکل کتاب میباشد

دانشکده فنی ومهندسی رشته‌های این دانشکده به شرح ذیل می‌باشند:

مقطع کارشناسی

مهندسی عمران
مهندسی مکانیک(حرارت و سیالات)
مهندسی شیمی(صنایع غذایی)
مهندسی برق (قدرت)
مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
معماری (ناپیوسته)

مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی عمران (سازه)
مهندسی عمران (زلزله)
مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)
مهندسی برق (قدرت)

دانشکده علوم-دانشگاه محقق اردبیلی مقطع کارشناسی

فیزیک
شیمی کاربردی
ریاضی محض
زیست‌شناسی عمومی
زیست‌شناسی علوم گیاهی
ریاضی کاربردی
آمار
مقطع کارشناسی ارشد

شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک
ریاضی کاربردی
ریاضی محض
آمار ریاضی
زیست‌شناسی جانوری
زیست‌شناسی علوم سلولی و مولکولی
فیزیک هسته‌ای
فیزیک بنیادی

مقطع کارشناسی

علوم باغبانی
زراعت و اصلاح نباتات
مکانیک ماشین‌های کشاورزی
گیاهپزشکی
خاکشناسی
علوم دامی
مرتع و آبخیزداری
مکانیزاسیون کشاورزی
مهندسی آب

مقطع کارشناسی ارشد

زراعت
علوم خاک
مکانیک ماشین‌های کشاورزی
حشره‌شناسی
اصلاح نباتات،
علوم دامی (اصلاح نژاد)
علوم دامی (تغذیه دام)
علوم باغبانی
شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز
علوم و تکنولوژی بذر

مقطع دکتری

حشره شناسی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مقطع کارشناسی

روانشناسی عمومی
روانشناسی بالینی
زبان و ادبیات فارسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
جغرافیای طبیعی
مدیریت جهانگردی
آموزش زبان انگلیسی
الهیات و معارف اسلامی (ادیان و عرفان)

مقطع کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
زبان و ادبیات فارسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
روانشناسی عمومی
روانشناسی بالینی

مقطع دکتری:

روانشناسی عمومی
ریاضی