استاد گروه آموزشی ریاضی کاربردی ،متولد سال  ۱۳۲۸ اردبیل ، تحصیلات ابتدایی را در دبستان صفویه به پایان رسانده و دیپلم خود را در سال ۱۳۴۵ از دبیرستان  صفوی  اخذ کرده‌اند. ایشان مدرک کارشناسی در رشته ریاضی را از دانشگاه تربیت معلم  و کارشناسی ارشد ریاضی را در سال ۱۳۵۳ از دانشگاه تبریز دریافت نموده‌اند و در سال  ۱۳۵۸ مدرک دکتری در رشته ریاضی کاربردی را از دانشگاه منچستر- انگلستان با موفقیت اخذ کرده‌اند. وی از سال ۱۳۵۳به عنوان  عضو هیات علمی در گروه  ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی مشغول خدمت شده‌اند.عنوان پایاننامه:

الف – کارشناسی ارشد        :*  light curve analysis of x – ray Binary stars

ب- دکتری :          External form and potential of Distorted confiayuations

فعالیتهای آموزشی:

تدریس :

۱- دوره کارشناسی : آنالیزعددی ۱و۲ ، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، حساب تغییرات ، معادلات دیفرانسیل

۲-  تحصیلات تکمیلی: حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی – حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی – جبر خطی کاربردی

فعالیتهای پژوهشی:

تعداد مقاله های ارایه شده در کنفرانسها :   ۱۲ مورد

تعداد کتابهای ترجمه شده :      ۱ مورد

تعداد پایاننامه های کارشناسی ارشد :   ۱۷ مورد

تعداد پایاننامه های دکتری :        ۲ مورد

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب :       ۲ مورد

سمتهای اجرایی :

قبلی: مدیر گروه ریاضی کاربردی – نماینده دانشکده در شورای ، تحصیلات  تکمیلی دانشگاه

توضیحات( سایر فعالیتها):

*عنوان فوق مربوط به پایاننامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه منچستر انگلیس است.

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز در باره ۲- Banach spcis  است .