دانشیار گروه آموزشی زبان فرانسه ،متولد سال ۱۳۳۹  اردبیل ،تحصیلات ابتدایی را در دبستان بزمی به پایان رسانده و دیپلم خود را در سال ۱۳۵۸از دبیرستان صفوی اخذ کرده‌اند . ایشان مدرک کارشناسی در رشته زبان فرانسه را از دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه را در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران دریافت نموده اند و در سال  ۱۳۷۵مدرک دکتری در رشته زبان و ادبیات فرانسه را از دانشگاه  گرونوبل فرانسه با موفقیت اخذ کرده اند و از سال ۱۳۷۶ بعنوان عضو هیات علمی در گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی مشغول خدمت شده اند.عنوان پایاننامه:

الف – کارشناسی ارشد: Cellule familiale dans les ceuvres principales de Balzac

ب- دکتری:Absence et ses mecanismes langagiers chez N. Sarraute

فعالیتهای پژوهشی:

تعداد مقاله های منتشر شده :                           ۱۵ مورد

تعداد مقاله های ارایه شده در کنفرانسها:              ۱۳ مورد

تعداد کتابهای ترجمه شده:                               ۲  مورد

تعداد پایاننامه های کارشناسی ارشد:                   ۸  مورد

سمتهای اجرایی :

قبلی: معاون دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی – رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

توضیحات( سایر فعالیتها):

– عضو کمیته برنامه ریزی رشته های علوم انسانی دانشگاه تبریز

–  نماینده دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در کمیته تخصصی علوم انسانی دانشگاه تبریز