دکتر رضایت پرویزیدکتر رضایت پرویزی در سال ۱۳۳۵ در شهر اردبیل دیده به جهان گشود. در سال ۱۳۶۴ به درجه دکترای پزشکی نائل شد. در سال ۱۳۶۹ درجه تخصصی جراحی عمومی خود را از دانشگاههای تبریز و شهید بهشتی کسب نمود. و در سال ۱۳۷۲ فوق تخصص جراحی قلب و عروق را از دانشگاه علوم پزشکی ایران اخذ نمود. بسیاری از اعمال جراحی را برای اولین بار در تبریز ایشان انجام دادند.  از سال ۱۳۷۴ عهده دار مسئولیت مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی بوده و در طی بیش از یک دهه ریاست مرکز منشاء تحولات و خدمات بسیاری بوده اند. آقای دکتر پرویزی در حال حاضر علاوه بر عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی تبریز بعنوان یکی از جراحان فعال قلب در زمینه های آموزشی، پژوهشی و درمانی به فعالیت خود ادامه می دهند.