استادیارگروه آموزشی ریاضی کاربردی،متولد ۱۳۴۹ اردبیل ، تحصیلات  ابتدایی را در دبستان ۱۳ آبان به پایان رسانده و دیپلم خود را در سال ۱۳۶۷ از دبیرستان شهید اندرزگو اخذ کرده‌اند. . ایشان مدرک کارشناسی در رشته  ریاضی را از دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد ریاضی را در سال ۱۳۷۴ از دانشگاه تبریز دریافت نموده‌اند و در سال  ۱۳۸۱مدرک دکتری در رشته ریاضی کاربردی را از دانشگاه تربیت مدرس با موفقیت اخذ کرده‌اند و از سال ۱۳۸۲ به عنوان  عضو هیات علمی در گروه  ریاضی کاربردی  دانشکده علوم ریاضی مشغول خدمت شده‌اند.

عنوان پایاننامه:

الفکارشناسی ارشد : حل عددی کمترین مربعات خطی بوسیله الگوریتم ABC

ب- دکتری : حل عددی رده ای از معادلات انتگرال – دیفرانسیل با روش Tau

فعالیتهای آموزشی:

تدریس :

۱ دوره کارشناسی : دانشجویان کارشناسی ریاضی و کامپیوتر

۲ تحصیلات  تکمیلی: دانشجویان دکتری و فوق لیسانس  رشته آبیاری وخاک شناسی کشاورزی

فعالیتهای پژوهشی:

تعداد مقاله های منتشر شده :       ۳ مورد

تعداد مقاله های ارایه شده در کنفرانسها :   ۴ مورد

تعداد پایاننامه های کارشناسی ارشد :   داوری۳ مورد

تعداد پایاننامه های دکتری :        مشاوره ۲ مورد

توضیحات( سایر فعالیتها)

همکاری با دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش به مدت یکسال