غزلی از دکتر یوسف معماری
دکتر یوسف معماری که تخلص (یوسف) را برای اشعارخود برگزیده است متخصص چشم واز اطبای ادیب اردبیل است که علاوه بر مداوای جسمی بیماران / روح همنوعان خود را نیز به اشعار زیبایش تسلی می بخشد وبا داروی کلماتی که در قالب ابیات می ریزد به درمان دردهای عاطفی خوانندگان اشعارش می پردازد.

از دکتریوسف معماری علاوه براشعارمختلفی که درجرایدومجلات به چاپ رسیده است یک جلد دیوان در مراثی ومناقب اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام ویک جلد ترجمه اشعار خیام به زبان ترکی به زیورطبع آراسته گردیده که هر دو نایاب است است.

بیرغم ده اوره ک داغلامیشیق لاله ده من ده

بیرغنچه ده قان آغلامیشیق ژاله ده من ده

گوم گوی گوگریب زانباقین آرخ  اوسته جمالی

زانباق دا یانیر عشق اودونا لاله ده من ده

ساپ ساری سارالمیش اوزوم آلاله مثالی

بیر دلبره مفتون اولوب آلاله ده من ده

قیپ قیرمزی گول تک قیزاریر اوزده یاناق لار

حسرت له باخیر گول اوزه محتاله ده من ده

گلشن ده چمن یام یاشیل/ افغانیده بولبول

بولبول ده گلیب تنگه داخی ناله ده من ده

آغ آپپاق آی اوسته توکولوب قاپ قارا زولفون

حیرت له باخیر آی اوزوده هاله ده من ده

من (یوسف )عشقم یانیرام عشقین اودوندا

نورس ده یانیر عشق ده صدساله ده من ده