استادیار گروه آموزشی زبان انگلیسی ،متولد ۱۳۳۶ اردبیل ،تحصیلات ابتدایی را در دبستان آموزگار به پایان رسانده و دیپلم خود را در سال ۱۳۵۳از دبیرستان صفوی اخذ کرده‌اند . ایشان مدرک کارشناسی در رشته  زبان انگلیسی را از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی را در سال۱۳۶۸  از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نموده اند و در سال  ۱۳۸۱مدرک دکتری در رشته زبان انگلیسی را از دانشگاه  علامه طباطبایی با موفقیت اخذ کرده اند وی از سال ۱۳۶۰ بعنوان عضو هیات علمی در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی مشغول خدمت شده اند.عنوان پایاننامه:

الف – کارشناسی ارشد:بررسی مقایسه ای آزمونهای انگلیسی عمومی و تخصصی

ب- دکتری: تاثیر فعالیتهای قبل از خواندن مبتنی بر دانش زمینه در ارتقای درک مطلب انگلیسی

فعالیتهای آموزشی:

تدریس :

۱-  دوره کارشناسی : دروس عمومی و تخصصی ازجمله خواندن – آزمونسازی- ترجمه اسلامی – بیان شفاهی

۲-  تحصیلات تکمیلی: دوره کارشناسی ارشد Testing , Ese دوره دکتری Testing

فعالیتهای پژوهشی:

تعداد مقاله های منتشر شده :                          ۲ مورد

تعداد مقاله های ارایه شده در کنفرانسها:             ۳ مورد

تعداد کتابهای تالیف شده :                             ۱  مورد

تعداد پایاننامه های کارشناسی ارشد:                 ۱  مورد

سمتهای اجرایی :

قبلی: مدیر گروه زبان انگلیسی – معاون آموزشی دانشگاه تبریز

فعلی : معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش