روستای  ایلانجیق

روستای ایلانجیق

روستای  ایلانجیق در ۹ کیلو متری غرب نیر در کنار جاده ارتباطی نیر به سراب قرار گرفته این روستا دارای طبیعتی زیبا با باغ های بکر و طبیعی می باشد  رود خانه بالقلو از میان باغ های بهشتی  این روستا عبور می نماید  همچنین این روستا دارای دو دهنه آبگرم معدنی به نام های حمام دره سی  و  ایستی سو  میباشد  که این آبگرم ها  از دسته آبهای کلروسدیک و بیکربناته می‌باشند و درجه حرارت آنها به ترتیب  ۳۳ و ۴۸ می باشند و برای درمان دردهای عصبی و رماتیسم مفید میباشند. این منطقه در تاریخ ۹/۳/۸۸ به عنوان منطقه نمونه گردشگری با درجه استانی مورد تصویب دولت قرار گرفته است.