شعر جدید از دوست گرامی و ارجمندم آقای فرهود زعفری هشجین خلخال که زحمت کشیده و برای ما ارسال کرده بودند (فارسی و آذری)

سلام اولسون ساوالانا، آق داغا

سلامی به آق داغ و سبلان،

هشجینه اردبیله خلخالا

بر هشحین، اردبیل خلخال

سلام اولسون ججیم توخویان قیزلارا

سلام بر دختران جاجیم باف،

بنزییرلر بنوشیه، نرگیزه

که درزیبارویی به بنفشه‌ها و نرگسها می‌مانند.

الله سئور زحمت چکن ایشچی نی

خدا دوستدار کارگران زحمتکش است.

آلقئشلایاق ججیم توخویان قیزلاری

پس بستائیم دختران جاجیم باف را

خالچالارین کول چیچکلی باغیندا

که در باغ پرگل و شکوفه حاجیم‌های رنگین میشکفند،

بولبول کیمین شعراوخویان قیزلاری

به دخترکان بلبل زبان باغها.

توخوجونون، اوغلان اولا، قیزاولا

جاجیم بافان را ،چه دختر چه پسر،

اونوتمایان هنرینی،ایشینی

هنر و کار آنها را نمی توان فراموش کرد.

نئجه تاریخ، اوره گینده ساخلاییر

چگونه تاریخ آنها را در دلش نگه میدارد؟

هر دوره ده مرد قادینی، کیشینی

همچون حرمت مردان و زنان رادمنش.