سوگواریهای مذهبی

سوگواریهای مذهبی

سوگواریهای مذهبی:

شاخسه ی

یک ماه قبل از حلول ماه محرم به خصوص از فردای عید قربان باتشکیل دسته های شاه حسینی، که در محل به شکل “شاخسه ی” عنوان می شد مراسمی آغاز میگردد تقریباً یک ساعت از شب گذشته، با دستور رئیس شاه حسینی ها صف بسته می شد در حالیکه حاضرین چوبدستی را مثل شمشیر در دست راست می گرفتند دست چپ را بر کمر نفر راست قرار می دادند و به این طریق صف فشرده و مرتبی به وجود می آورند. صف مردان به صورت محیط دایره بزرگی درآمده و در جواب اشعار و ابیاتی که رئیس دسته با آهنگ تحریک کننده ای می خواند همه کلمه شاه حسین رابه صورت شاخسه ی تلفظ می کردند اشعار سر دسته که بیشتر جنبه حماسه داشت آمادگی گویندگان را برای فداکاری در راه حضرت حسین بن علی بیان می داشت و آهنگ هیجان انگیز و حرکت پای افراد نیز با آن موزون بود. این مراسم هم اکنون در بعضی از روستاهای اردبیل اجرا می شود.سیاه پوش کردن کوچه ها، محلات و مساجد، نوشتن تابلو و پارچه نوشته در ذکر مصیبت اهل بیت (ع) و تشکیل هیات های عزاداری از جمله کارهای عزاداران حسینی این شهرستان برای استقبال از ماه محرم است.
دسته های عزاداری شاه حسین (شاخسه ی واخسه ی) بنابر یک سنت دیرینه هر سال از دهه آخر ماه ذیحجه، عزاداری خود را در محله ها و خیلبان ها آغاز و برای عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) با حمل علم، بیرق و طوق از محله ای به محله دیگر می روند.
دسته های عزاداری در این روزها با شعارهای شاه حسین وای حسین که به زبان محلی ˈشاخسه ی واخسه یˈ گفته می شود در گروه های مختلف ساعاتی از شب را در مناطق مختلف این شهرستان به عزاداری می پردازند.
آیین شاه حسین وای حسین در اهر تا یک روز مانده به روز تاسوعا ادامه دارد و در آخرین روز نیز با رفتن به حسینیه ها یا مساجد، آیین شاخسه ی واخسه ی را به اتمام می رسانند.
هیات های شاه حسین وای حسین که همان (شاخسه ی واخسه ی) یکی از قدیمی ترین و مشهورترین آیین هیات های عزاداری این شهرستان بوده و صفوف دسته های عزاداری آن ها به دهها متر می رسد.
در آیین عزاداری شاخسه ی واخسه ی در اهر، عزاداران با هدف نشان دادن اتحاد و همبستگی خود در مقابله با دشمن، حمایت از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و زنده نگه داشتن حماسه حسینی بصورت زنجیروار حرکت می کنند.