عید باستانی

فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.

درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده.

عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دلفروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

پیشاپیش فرا رسیدن عید باستانی نوروز و آمدن بهار دل انگیز را خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم  و سعادت، سلامت، کامرانی و بهروزی همگی شما عزیزان را از خالق کائنات مسئلت دارم