بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ

بخوان به نام پروردگارت که آفرید

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

انسان را از علق آفرید

اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ

بخوان و پروردگار تو کریمترین [کریمان] است

::** عید سعید مبعث بر عموم شیعیان مبارک باد **::

ماه فرو ماند از جمال محمد

 

سرو نباشد به اعتدال محمد

 

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست 

 

در نظر قدر با کمال محمد

 

وعده دیدار هر کسى به قیامت 

 

لیله اسرى شب وصال محمد

 

آدم و نوح و خلیل و موسى و عیسى 

 

آمده مجموع در ظلال محمد  

 

عرصه گیتى مجال همت او نیست 

 

روز قیامت نگر مجال محمد

 

و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس‏

 

بو که قبولش کند بلال محمد

 

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

 

تا بدهد بوسه بر نعال محمد

 

شمس و قمر در زمین حشر نتابد

 

نور نتابد مگر جمال محمد

 

شاید اگر آفتاب و ماه نتابد

 

پیش دو ابروى چون هلال محمد

 

چشم مرا تا به خواب دید جمالش 

 

خواب نمى‏گیرد از خیال محمد

 

سعدى اگر عاشقى کنى و جوانى

 

عشق محمد بس است و آل محمد