مشاهیر و دانشمندان اردبیل :

باید اظهار تاسف شود که از نام و شرح حال علمای قبل از اسلام اردبیل و نیز بیشتر دانشمندانی که درطول قرنهای متمادی بعد از ظهور اسلام از این منطقه برخاسته اند اطلاعی در دست نیست. ولی این بدان معنا نیست که در این خطه باستانی ،که قرنهای مرکز سیاسی و اداری و علمی آذربایجان بوده است ، عالم ودانشمندی نبوده ولی با توجه به اینکه مغان مرکز تربیت علماء و روحانیون دین قدیم ایران بود و زردشت نیز یکی از روحانیون به شمار می آید این مطلب ، یعنی مرکزیت دینی قدیم درجوار اردبیل ، می تواند موجد این فکر باشد که درآن ایام کسانی از سکنه این ولایت نیز در ملک روحانیون مذکور ، اعم از مخالف زردشت یا طرفدار آئین وی بوده باکسب دانش معمول روز ، به نشر واشاعه آن می پرداخته اند. اما گذشت روزگار چنانکه از دیگران ، نام ونشانی باقی نگذاشته ، یادی از دانشمندان اردبیل نیز درتاریخ نگذاشته است و در نتیجه بی توجهی های گذشتگان یا حوادث ایام ، نه تنها تاریخ اردبیل بلکه تاریخ بیشتر نقاط ایران را از این رهگذر با تاریکیهائی مواجه ساخته است.
ابوالفرج اردبیلی     ابن بزار اردبیلی     ابراهیم قلعه جوقی     آیت الحق ملا ابراهیم
مولانا مقدس اردبیلی   الهی اردبیلی   شیخ ابوسعید اردبیلی     حاج ابوالفضل فضلی
ثانی صفوی     تزریقی اردبیلی     تاج الدین اردبیلی     بیضای اردبیلی
سید حسین اردبیلی    شیخ حبیب اردیموسی   جنونی اردبیلی     جمال الدین یوسف
شرف الدین اردبیلی     سامی اردبیلی     خطایی     حکیم الهی اردبیلی
خواجه علی سیاهپوش   شیخ صفی الدین  صدرالممالک اردبیلی  حاج مجتهد اردبیلی
الیاس اردبیلی