نام گذاری فرزند

نام گذاری فرزند

ده روز بعد از تولد بچه اقوام و آشنایان عروس و داماد در خانه جمع می شوند و برای بچه اسم انتخاب می کنند در گذشته اسم معمولاْ توسط پدر بزرگ و مادر بزرگ خانواده انتخاب می شد ولی الان توسط پدر مادر کودک و با راهنمای بزرگان انتخاب می شود برای انتخاب اسم معمولاْ برخی از قرآن نامهای عربی ( علی – حسن و حسین و رضا . . . ) انتخاب میکنند . برخی نامهای باستانی ایرانی ( خسرو – شهریار – آرش . . . ) و برخی دیگر نامهای ترکی ( آیلا – آتیلا – آیسان . . . ) . در گذشته ها ماما یا یک نفر دیگر بر گوش نوزاد اذان می خوانده است ولی این رسم امروزه کمتر دیده می شود . سپس نام نوزاد را در گوشش می خواندند . سپس نوزاد را به نفر سمت راست می دادند و آنهم به نفر بعدی و . . . در این هنگام این شعر خوانده می شود :

آل اوشاغی وئر اوشاغی تاری ساخلا یو اوشاغی

بچه را بگیر بچه را بده خدایا این بچه را حفظ کن