چینی بند زنی

چینی بند زنی

 

منبع :کتاب هنرهای سنتی فراموش شده اردبیل (خانم سولماز مردانه)

معرفی تنها استاد چینی بند زنی اردبیلی و نحوه کار او

مرد سال خورده ای است که در مغازه ای در یکی از محله های قدیمی اردبیل، به نام ((معمار)) به چینی بند زنی و پس از کم رونق شدن آن به تعمیر سماور مشغول است و به عنوان آخرین نسل باقی مانده از چینی بند زنهای می باشد.

استاد احد رهبری نژاد ۶۵ ساله، اهل اردبیل از ۶ سالگی نزد استاد چینی بند زنش به نام حاجی حسن به شاگردی مشغول بوده است؛ استاد حاجی حسن این حرفه را در روسیه آموخته و به عنوان ارمغان هنری و دستی به اردبیل آورده و اشخاصی از جمله استاد احد را به عنوان شاگرد پذیرفته است.

بنا به اظهار استاد رهبری نژاد که از قول استادش نقل می کند، قبل از چینی آلات؛ مردم از ظرف مسی استفاده می کردند و بعد از ورود چینی به اردبیل استفاده از مس کم رنگتر شد وچینی جای آن را گر فت در سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ حدود ۱۰ نفر به طور پراکنده در قسمت های اردبیل ، در این رابطه مشغول فعالیت بوده اند. اشخاصی هم بوده اند که در تبریز، آستارا و مشکین شهر این کار را انجام می داده اند. این افراد زمانی که مشتری کم داشتند و یا افرادی فاقد مغازه بودند، چمدان کوچکی از وسایل مورد نیاز بند زنی مورد نیاز بند زنی آماده می کردند و در دهات و یا در کوچه بازارهای شهر به دنبال مشتری، صدا می زدند.

..::: ظرف چینی کوک می زنیم، چراغ تعمیر می کنیم :::..