گلون یاراق گئجه نین باغرینی،شهاب کیمین

بیا مثل شهاب دل شب را بشکافیم

گلون چیخاق دومان آلتیندان،آفتاب کیمین

بیاید مثل آفتاب از زیر ابر بیرون بیاییم

بو بئش گون عمری،گلون قارقالیغدا قالمیاغین

این پنج روز عمر را مثل زاغ زندگی نکنیم

گلون،گلون،یاشایاق اوج ده عقاب کیمین

بیاید مثل عقاب در اوج زندگی کنیم

گلون یاشیل چمنین گوز یاشین توکوب کوزه یه

بیاید اشک چشم چمن را بریزیم داخل کوزه

ائلین پیاله سینه اندره ک،گلاب کیمین

بریزیم در پیاله جماعت مثل کلاب

گلون،صداقتیلن محو ائده ک اوره ک کدرین

بیاید با صداقت کدورتها را از دلها محو کنیم

محبتیله جوشوب،داشلاناق شراب کیمین

با محبت بجوشیم و سر ریز  شویم مثل شراب

گلون،گلون،اوخ اولوب دوشمانین باتاق گوزونه

بیاید مثل تیر در چشم دشمنان فرو بریم

گلون،گلون،دولاشاق بونینا طناب کیمین

بیاید مثل طناب دور گردنش بپیچیم

گلون بیر اوزلو اولاق،بیر هدفلی بیر دیللی

بیاید یک رنگ و یک دل و یک هدف و یک زبان باشیم

رسول اکرمه نازل اولان کتاب کیمین

مثل کتابی که به پیامبر اکرم نازل شد

گلون گولنده وطن،غملری قوواق قاپی دان

بایید موقع که وطن می خندد غم ها را از در برانیم

قان اغلایاندادا،قان اغلیاق کباب کیمین

وقتی خون گریه می کنند مثل کباب خون گریه کنیم

گلون اخار سو اولوب یوللاناق یارین باغینا

بیاید مثل آب روان ، به باغ یار روان شویم

سوسوز جماعتی آللاتمیاق سراب کیمین             

جماعت تشنه را مثل سراب فریب ندهیم