آیت ا… شیخ غلامحسین غروی نجفی (قدسی) به نقل از فرزند ایشان احمد قدسی:  ایشان در سال ۱۲۶۶ شمسی در اردبیل بدنیا آمد. پدر ایشان شیخ عبدالرحیم از علمای فاضل و عارف زمان خود بود، چنان که جد ایشان نیز روحانی بود. بدین ترتیب آیت ا… شیخ غلامحسین غروی نجفی در چنین خانواده ای چشم به جهان گشود.

ایشان دوره های مقدماتی تحصیل حوزوی را در حوزه علمیه مشهد گذراند و پس بعد از چند سال تحصیل در این شهر برای هر چه بیشتر بهره گرفتن از علمای بزرگ راهی شهر نجف می شد و قریب چهل سال در نجف به تحصیل و علم آموزی پرداخت و از محضر اساتیدی چون مرحوم نائینی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی بهره های فراوان برد. طوری که از شاگردان ممتاز و بنام آقا سیدابوالحسن اصفهانی گردید و در محضر ایشان به مقام اجتهاد دست یافت.

بعد از اینکه اجتهاد ایشان احراز گردید مردم اردبیل گروهی را به نجف و محضر آقا سید ابوالحسن اصفهانی فرستادند و جهت بهره گرفتن از ایشان تقاضای هجرت ایشان به اردبیل شدند. و آیت ا… سید ابوالحسن اصفهانی با وجود اینکه دلش رضا به جدایی از این شاگردش نبود ولی به جهت هر چه بیشتر بهره گرفتن مردم اردبیل از معارف دین به این کار رضایت دادند و در سال ۱۳۲۲ شمسی ایشان به اردبیل بازگشتند.

آیت ا… شیخ غلامحسین غروی نجفی به چندین لقب شهرت داشته است از جمله اینکه در برگه اجازه نامه اجتهاد ایشان که از طرف آیت ا… نائینی نوشته شده است ایشان را با نام شیخ غلامحسین قدسی اردبیلی خطاب شده است. درباره لقب قدسی هم می گویند از آنجائی که ایشان بسیار اهل ورع و تقوا بودند و روح بسیار پاک و بی آلایشی داشتند به همین علت لقب قدسی هم بعداً به او داده شده است.

ایشان بعد از اینکه وارد اردبیل می شود در ابتدا در مسجد محمدیه (قره کوللوک) اقامه نماز جماعت می کردند، اما بعد از اینکه در این مسجد به هنگام وقت نماز عزاداران و سوگواران اباعبداله الحسین (ع) به نماز و وقت اذان توجه نکردند و عزاداری را با وجود وقت اذان و نماز قطع نکردند ایشان با اعتراض به این کار این مسجد را ترک کردند و در مسجد حاج قهرمان پیرعبدالملک اقامه نماز جماعت کردند.

ایشان از همان ورود به اردبیل در بحث خرفه زدایی از عزاداری اباعبدالحسین (ع) بی پرواترین و صریح ترین سخنان را بر زبان آورند و به شدت با برخی از اعمال عزاداران از قبیل قمه زنی و کشیدن شمایل ائمه و نشان دادن به مردم مخالف و با شجاعت تمام این گونه اعمال را در آن مقطع زمان حرام اعلام کردند. ادامه مطلب